معدن24: طی هفته گذشته وضعیت بازار اسلب و بیلت صادراتی ایران بهبود پیدا کرد و یکی از فولادسازان شاخص پس از طی هفته ها سکون معاملاتی به بازار صادراتی بازگشت.
معاملاتی که برای این دو محصول صادراتی کشور نهایی شد به صورت زیر می باشد:
در هفته گذشته یکی از فولادسازان کشور معامله 25 هزار تنی بیلت را از طریق مزایده به نرخ 650 دلار فوب برای حمل اکتبر تا نوامبر نهایی کرد. دیگر محموله مربوط به 20 هزار تن بیلت به نرخ 635 تا 640 دلار فوب برای حمل اکتبر می شد.
در بخش اسلب هم یک محموله 30 هزار تنی برای حمل اکتبر نهایی شد که نرخ 680 دلاری فوب داشت. شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو یک محموله 30 هزار تنی اسلب را برای حمل اکتبر تا نوامبر به مزایده گذاشت که نتیجه آن هنوز مشخص نشده است.
گفتنی ست بهبود بازار میلگرد چین این امکان را به صادر کنندگان محصولات فولاد میانی داده است که محموله های بیشتر صادراتی را نهایی کنند.

https://madan24.com/2021/09/18/%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/