🔻به نقل از متال بولتن، در هفته گذشته، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، ۵۵۰ دلار به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش ۷.۵ دلاری، معادل ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت اسلب صادراتی ایران نیز در هفته گذشته ۵۶۱ دلار به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش ۹ دلاری معادل ۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد

🔻قیمت‌های پیشنهادی خریداران خارجی همچنان با قیمت هدف فولادسازان ایرانی فاصله دارد و بسیاری از مزایده‌ها به فروش منجر نمی‌شود. بازارهای جهانی فولاد از اواخر فروردین سال جاری وارد یک روند نزولی شدید شده و قیمت‌های فولاد صادراتی ایران هم‌اکنون کمتر از زمان آغاز جنگ اوکراین است.

🔻قیمت‌های منتشرشده توسط متال بولتن نشان می‌دهد که در هفته گذشته قیمت اسلب صادراتی CIS با کاهش ۰.۹ درصدی به ۵۶۰ دلار به ازای هر تن رسید که همچنان پایین‌تر از قیمت اسلب صادراتی ایران است. قیمت شمش صادراتی CIS نیز از ۵۹۸ دلار به ازای هر تن به ۵۸۵ دلار رسید…

👇مشروح در:

https://chilanonline.com/2022/06/11/42611/