🔻به گزارش چیلان، در هفته گذشته، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، ۶۰۶ دلار به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش قیمت ۱۲.۵ دلاری یا ۲ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت میانگین اسلب صادراتی ایران نیز در هفته گذشته ۷۳۰ دلار به ازای هر تن بود که کاهش قیمت ۲۴ دلاری یا ۳.۱ درصدی را نشان می‌دهد..

🔻در هفته گذشته برای سومین هفته متوالی به دلیل کاهش تقاضای مشتریان عمده شمش فولادی ایران در آسیا و خاورمیانه، قیمت بیلت صادراتی ایران کاهش یافت. به دلیل افت قیمت‌ها، برخی فولادسازان ایرانی مزایده‌های خود را متوقف کرده‌اند و مترصد این هستند که در قیمت‌ها بالاتر محموله‌های خود را بفروشند. فولادسازان ایرانی قیمت‌های ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلاری را برای صادرات شمش هدف‌گذاری کرده‌اند..

🔻در هفته گذشته در مجموع قیمت‌ شمش در مناطق مختلف نزولی بوده و قیمت فوب شمش صادراتی CIS به ۶۲۵ دلار به ازای هر تن رسید…

👇مشروح در:

http://chilanonline.com/2021/07/03/36624/