🔻در ۲ ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

🔻مجموع تولید محصولات فولادی در ۲ ماهه نخست امسال، ۳ میلیون و ۵۷۶ هزار تن بوده است. در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تن محصولات طویل و ۱ میلیون و ۶۳۶ هزار تن محصولات تخت در کشور تولید شده است.

🔻رشد تولید محصولات طویل ۱۶ درصد و رشد تولید محصولات تخت ۲ درصد بوده است.

منبع: بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (اخبار فولاد)